Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 353
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 3
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 38
4 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 43
5 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 1
6 10 Βιομηχανία τροφίμων 573
7 11 Ποτοποιία 36
8 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 9
9 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 35
10 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 48
11 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 14
12 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 126
13 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 25
14 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 107
15 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 3
16 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 34
17 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 47
18 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 141
19 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 10
20 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 170
21 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 14
22 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 29
23 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 81
24 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 13
25 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 12
26 31 Κατασκευή επίπλων 125
27 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 93
28 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 205
29 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 217
30 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 49
31 37 Επεξεργασία λυμάτων 11
32 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 93
33 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 4
34 41 Κατασκευές κτιρίων 469
35 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 214
36 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 1.311
37 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 1.435
38 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 4.347
39 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 7.913
40 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 500
41 50 Πλωτές μεταφορές 18
42 51 Αεροπορικές μεταφορές 1
43 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 181
44 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 47
45 55 Καταλύματα 387
46 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 2.121
47 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 57
48 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 35
49 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 33
50 61 Τηλεπικοινωνίες 59
51 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 180
52 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 70
53 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 27
54 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 3
55 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 258
56 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 288
57 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 155
58 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 159
59 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 200
60 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 27
61 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 95
62 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 77
63 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 176
64 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 3
65 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 95
66 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 23
67 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 168
68 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 141
69 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 6
70 85 Εκπαίδευση 314
71 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 42
72 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 17
73 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 83
74 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 1
75 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 109
76 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 166
77 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 1
78 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 207
79 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 343
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ