Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 4300 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 1
2 4311 Κατεδαφίσεις 49
3 4312 Προετοιμασία εργοτάξιου 183
4 4313 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 17
5 4321 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 164
6 4322 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 229
7 4329 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 63
8 4331 Επιχρίσεις κονιαμάτων 45
9 4332 Ξυλουργικές εργασίες 163
10 4333 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 103
11 4334 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 53
12 4339 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 6
13 4391 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 55
14 4399 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 180
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 1311 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 150 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 150 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ACASANDREI DIMITRU TOY IOAN
2 ARGO TEC - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 BARDHI BUJAR FRENTI
4 BG NATURA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε
5 BOLEK KRZYSZTOF EDWARD
6 CHEPTEA DIONISIE GHEORGHE
7 CULLA MAKSIM SALI
8 DASHI BLEDAR
9 DEVES GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ & ΞΕΔΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
10 DIMITROV TODOR DIMITAR
11 DINKOV NEDYALKO ΤΟΥ IVAN
12 DONADELLI ARISTOTELE ΑΠΟΣΤΟΛΗ
13 FEJZULLA BEKTASH FEIZI
14 FEJZULLA KLEMEND METI
15 GEO LAND REAL ESTATE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.geoland.gr
16 GYUROV VALERI MIRCHEV
17 HRINCIUC CONSTANTIN CAS
18 IGNATOV NEDIALKO LUBOMIR
19 ILMITECH ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.ilmitech.gr
20 JELEA PAUL CON
21 JOLY OLIVIER FRANCOIS
22 KABASHI EGRAMOS GEZIM
23 KALTHI ALBERT GEG
24 LINDSTEDT WOLFGANG HERBERT
25 LYAKH VLADIMIR NIKOLAI
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ