Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 6411 Δραστηριότητες κεντρικών τραπεζών 4
2 6419 Άλλοι οργανισμοί χρηματικής διαμεσολάβησης (τράπεζες άλλες από την κεντρική) 15
3 6420 Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding) 4
4 6430 Δραστηριότητες σχετικές με καταπιστεύματα (trusts), κεφάλαια (funds) και παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα 1
5 6492 Άλλες πιστωτικές δραστηριότητες 2
6 6499 Άλλες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφάλειες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία π.δ.κ.α. 1
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 27 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 27 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 27 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 IVAN LAURENTIU CRISTINEL DUMITRU
2 SUPER MARKET ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
3 ΑΙΒΑΛΗΣ Σ. - ΑΙΒΑΛΗ Π. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΤΟΥΝΕΤΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ -ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗ Ο.Ε
5 ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΝΑΣΚΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΜΗΣ Ο.Ε.
6 ΒΑΡΕΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7 ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
8 Γ. ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ Ι. ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
9 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β.ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
10 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π - ΜΠΟΥΡΗΣ Δ. Ο.Ε.
11 ΙΜΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.torouxo.gr
12 ΛΟΥΚΟΥ Σ.-ΣΙΟΥΤΟΣ Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
13 ΜΕΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
14 ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
15 ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
16 ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
17 ΠΑΡΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝ.
18 ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
19 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ
20 ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA BANK
21 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ
22 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΓΟΥΣ
23 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
24 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ή ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟΥ -METALCOAT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
25 Χ.ΜΕΡΤΥΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ