Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 6800 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 4
2 6810 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 87
3 6820 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 51
4 6831 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 124
5 6832 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 22
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 288 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 150 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 150 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ALL IN ONE SOLUTIONS PRIVATE COMPANY http://www.allinonepc.gr
2 AMFITRITI ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 ATLAS TRADE GROUP Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
4 AUTOTECHNICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
5 CLEAN HOUSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
6 D.S BROKERS INSURANCE ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
7 DAVID COLEMAN-DAVID GITTINS Ο.Ε
8 DEDRON Α.Ε.Β.Ε-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ο.Ε
9 FIFTEEN NIGHT LAB E.E.
10 G.FRESH ΕΜΠΟΡΙΟ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
11 GEO LAND REAL ESTATE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.geoland.gr
12 GERELA ΔΟΜΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ.-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.
13 GREEN LANDSCAPE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ https://www.greenlandscape.gr
14 LIMBO-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΕ
15 OMNIADEMY PRIVATE COMPANY
16 POWER KAT PRIVATE COMPANY
17 SFIRIS TECH ART ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
18 SIGMA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19 Α. Β. Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. http://www.klymeni.gr
20 Α. ΠΙΚΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ
21 Α.ΛΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
22 ΑΓΓΕΛΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ
23 ΑΓΓΕΛΑΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ
24 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε
25 ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ