Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΟΡΦΥΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διεύθυνση: ΚΡΑΝΙΔΙ, 21300, ΚΡΑΝΙΔΙ
Δήμος: ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2754022425
Κινητό τηλέφωνο: 6937054501
FAX: 2754022428
e-mail: fisalida2@gmail.com
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων Χονδρικό εμπόριο προϊόντων π.δ.κ.α. ψαριών ή καρκινοειδών, μαλακίων η άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων,Λιανικό εμπόριο νωπών, απλής ψύξης και κατεψυγμένων ψαριών,Χονδρικό εμπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγμένων,Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων,Λιανικό εμπόριο ψαριών αποξηραμένων, αλατισμένων ή σε άλμη, καπνιστών ψαριών και βρώσιμου ιχθυάλευρου,Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων Χονδρικό εμπόριο ψαριών αποξηραμένων, αλατισμένων ή σε άλμη, καπνιστών ψαριών, βρώσιμου ιχθυάλευρου,Υπηρεσίες αποθήκευσης. εκμεταλευση ιχθυοκαλλιεργιών και αποθηκευση νωπών και κατεψυγμένων τροφίμων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 10200000 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
2 47231505 Λιανικό εμπόριο νωπών, απλής ψύξης και κατεψυγμένων ψαριών  
3 47231508 Λιανικό εμπόριο ψαριών αποξηραμένων, αλατισμένων ή σε άλμη, καπνιστών ψαριών και βρώσιμου ιχθυάλευρου  
4 47231500 Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων  
5 52101000 Υπηρεσίες αποθήκευσης  
6 01631017 Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων  
7 46211911 Χονδρικό εμπόριο προϊόντων π.δ.κ.α. ψαριών ή καρκινοειδών, μαλακίων η άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων  
8 46381010 Χονδρικό εμπόριο ψαριών αποξηραμένων, αλατισμένων ή σε άλμη, καπνιστών ψαριών, βρώσιμου ιχθυάλευρου  
9 46381000 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων  
10 46381014 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, νωπών και κατεψυγμένων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ