Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 6800 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 4
2 6810 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 86
3 6820 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 46
4 6831 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 123
5 6832 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 20
Κατάσταση επιχειρήσεων σε μορφή αρχείου
Σε αυτόν τον ΚΑΔ ανήκουν 279 επιχειρήσεις, θα εμφανισθούν οι πρώτες 150 επιχειρήσεις
Αποτελέσματα αναζήτησης 1 μέχρι 25 από 150 επιχειρήσεις
Α/Α Επωνυμία επιχείρησης
1 ALL IN ONE SOLUTIONS PRIVATE COMPANY http://www.allinonepc.gr
2 AMFITRITI ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3 ATLAS TRADE GROUP Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
4 AUTOTECHNICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
5 CLEAN HOUSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
6 D.S BROKERS INSURANCE ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
7 DAVID COLEMAN-DAVID GITTINS Ο.Ε
8 DEDRON Α.Ε.Β.Ε-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΗΣ Ο.Ε
9 FIFTEEN NIGHT LAB E.E.
10 G.FRESH ΕΜΠΟΡΙΟ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
11 GEO LAND REAL ESTATE ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ http://www.geoland.gr
12 GERELA ΔΟΜΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ.-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.
13 LIMBO-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΕ
14 OMNIADEMY PRIVATE COMPANY
15 POWER KAT PRIVATE COMPANY
16 SFIRIS TECH ART ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
17 SIGMA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
18 Α. Β. Α. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. http://www.klymeni.gr
19 Α. ΠΙΚΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ
20 Α.ΛΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
21 ΑΓΓΕΛΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ
22 ΑΓΓΕΛΑΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ
23 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε
24 ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ
25 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓ-ΕΠΕΞΕΡ ΠΩΛΗΣ ΑΓΡ ΠΡΟΙΟΝ Ν ΤΙΡΥΝΘΑΣ
e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ