Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Β.ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Διακριτικός τίτλος: ΕΜΠΟΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΡΓΟΥΣ
Διεύθυνση: ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΟΥΤΟΣΠΟΔΙΟΥ, 21200, ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ
Δήμος: ΑΡΓΟΥΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Τηλέφωνο: 27510-25115
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού Χονδρικό εμπόριο μερών μηχανημάτων για την επεξεργασία τροφίμων Κατασκευή μορφοράβδων (open sections), που έχουν υποστεί μορφοποίηση ή δίπλωση σε ψυχρή κατάσταση, από χάλυβα
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 28930000 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού
2 24331000 Κατασκευή μορφοράβδων (open sections), που έχουν υποστεί μορφοποίηση ή δίπλωση σε ψυχρή κατάσταση, από χάλυβα  
3 46691406 Χονδρικό εμπόριο μερών μηχανημάτων για την επεξεργασία τροφίμων  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ