Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΠΑΝ.ΜΕΛΙΓΚΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
Διεύθυνση: ΑΛΙΚΑ, 21200, ΠΥΡΓΕΛΑ
Δήμος: ΑΡΓΟΥΣ
Τηλέφωνο: 27510-66867
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
Χύτευση σιδήρου
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 24510000 Χύτευση σιδήρου

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ